Agency Staff Spend 2017/18

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Working Men's College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Working Men’s College,

Could you provide a breakdown of school agency spend for September 2017 to date split by Lecturers, Assessors and ALS . Could you provide the breakdown by individual agency please?

Yours faithfully,

Claire B