Agency Spend (Temp and Perm) 2017/2018

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Derby College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Derby College,

Could you please provide me with your agency spend 2017/2018 split by agency and broken down by:
Lecturer
Assessor
Learning Support
Interim/Management
Non academic

and by subject area where possible.

Yours faithfully,

Ivy Allen