Agency Spend for 16/17 academic year

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai King George V College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear King George V College,

Could you please provide a breakdown on agency spend via recruitment agencies over the last 12 months. Can you also specify the money spent with each agency?

Yours faithfully,

Mr Smith