Agency Spend for 16/17 academic year

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Wirral Metropolitan College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Wirral Metropolitan College,

Can you provide a breakdown of money spent on Temporary teachers/lecturers via recruitment agencies for the 16/17 Academic calendar. Can you also specify the money spent with each agency and in which department?

Yours faithfully,

Josh