Agency Spend

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Cleveland College of Art and Design fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Cleveland College of Art and Design,

Could you please provide me with your agency spend for the last 12 months split by agency and broken down by:
Lecturer
Assessor
Learning Support
Interim/Management
Non academic

and by subject area where possible.

Yours faithfully,

Lara Jade