Agency Spend

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Sunderland College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear City of Sunderland College,

Can you provide a breakdown of money spent on Temporary
teachers/lecturers via recruitment agencies over the past 12
months April 2014- April 2015. Can you also specify the money spent
with each agency.

Yours faithfully,

George