Agency Spend

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Shrewsbury College of Arts and Technology fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Shrewsbury College of Arts & Technology,

I am hoping that you can help me. I am wanting to find out the agency spend in 2009/2010 at Shrewsbury College along with which agencies were used and how much was spent with each agency.

I would also like to know the sessional pay rates at the colleges and the hourly rates charged with each agency.

If these figures are not available then 2008/2009 would be
acceptable.

Yours faithfully,

Gemma