Agency Spend 21/22

Simon Clissold made this Rhyddid Gwybodaeth request to Vision West Nottinghamshire College

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Vision West Nottinghamshire College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Vision West Nottinghamshire College,

Please can you provide your agency spend for 2021/2022 broken down by agency and department.

Yours faithfully,

Simon Clissold