Agency Spend 20/21

Roedd y cais yn llwyddiannus.

Dear Neath Port Talbot College,

Please could you provide me with a breakdown with your full agency spend for the 20/21 academic year. Could you split this by department?

Yours faithfully,

Jessica

Phelan, Ashleigh, Neath Port Talbot College

10 Atodiad

Good evening Jessica

 

Please see attached the Freedom of Information confirmation letter for
your request dated Monday 14 June 2021.

 

Kind regards

 

Ash Phelan

 

Ashleigh Phelan

Swyddog Gweinyddol Gweithredol - Grŵp Colegau NPTC

Executive Administrative Officer - NPTC Group of Colleges

   01639 648104

   Coleg Castell-nedd / Neath College

   [1]www.nptcgroup.ac.uk

 

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg a byddwn yn ymateb yn Gymraeg heb
oedi.

We welcome correspondence in Welsh and we will respond to it in Welsh
without delay.

 

Ystyriwch yr amgylchedd os gwelwch yn dda cyn argraffu / Please consider
the environment before printing

 

 

                                                                           

 

 

 

dangos adrannau a ddyfynnir

Phelan, Ashleigh, Neath Port Talbot College

10 Atodiad

Good afternoon Jessica

 

Please see attached the Freedom of Information response letter for your
request dated Monday 14 June 2021.

 

Kind regards

                                        

Ash Phelan

 

 

 

 

 

 

Ashleigh Phelan

Swyddog Gweinyddol Gweithredol - Grŵp Colegau NPTC

Executive Administrative Officer - NPTC Group of Colleges

   01639 648104

   Coleg Castell-nedd / Neath College

   [1]www.nptcgroup.ac.uk

 

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg a byddwn yn ymateb yn Gymraeg heb
oedi.

We welcome correspondence in Welsh and we will respond to it in Welsh
without delay.

 

Ystyriwch yr amgylchedd os gwelwch yn dda cyn argraffu / Please consider
the environment before printing

 

 

                                                                           

 

 

dangos adrannau a ddyfynnir