Agency Spend 20/21

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Chesterfield College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Chesterfield College,

Can you provide a breakdown of money spent on Lecturers/Assessors/Learning Support via recruitment agencies for the 20/21 Academic year. Split by temporary and permanent.
Can you also specify the money spent with each named agency and in which department?

Yours faithfully,

Charlotte Wilson

Dear Chesterfield College,

Reminder to please send through your agency spend for 20/21 split by agency and department.

Yours faithfully,

Charlotte