Agency Spend 2019/2020 and College structure chart

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Esher College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Esher College,

Please can you provide me with your total agency spend so far in the 2019/2020 academic year.

Also Please can you provide me with the organogram/structure chart including the leadership team with full names.

Yours faithfully,

Ellie