Agency Spend 2019/2020

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Greenhead College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Greenhead College,

Please could you provide me with the total agency spend for this academic year broken down by department and agency used.

Yours faithfully,

Ruth Collins