Agency Spend 2019/2020

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Notre Dame Catholic Sixth Form College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Notre Dame Catholic Sixth Form College,

Please could you provide me with the agency spend by department and which agency for this academic year?

Yours faithfully,

Ruth Collins