Agency Spend 2019/2020

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Darlington College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Darlington College,

Please can you provide me with a breakdown of agency spend at the college by agency and department.

Yours faithfully,

Ruth Collins