Agency spend 2018/19

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Grantham College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Grantham College,

Please can you provide me with the details of the following:
(i) Total spend on agency staffing for the academic year 2018/2019
(ii) If possible please break down by curriculum area
(iii) If possible, I would like to request the spend is broken down by agency/ employment business.

Yours faithfully,

James Williams