Agency Spend 2017/2018

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Epping Forest College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Epping Forest College,

Please provide me with your Agency spend in 2017/2018 at Epping Forest College along with which agencies were used and how much was spent with each agency.

Yours faithfully,

Robert M