Agency spend 2016 - 2017

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Doncaster College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Doncaster College,

Please provide a breakdown of recruitment agency spend for FY1617, including agency name and department of the spend.

Yours faithfully,

George

Lynn Stokes, Doncaster College

1 Atodiad

Dear George,

 

Please find attached information to address your FOI Request as below:

 

Please provide a breakdown of recruitment agency spend for FY1617,
including agency name and department of the spend.

 

Regards,

 

Lynn Stokes

Freedom of Information Officer

Doncaster College

[1]Doncaster College and University Centre

References

Visible links