Agency Spend 2016/17

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Cheshire College - South & West fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear South Cheshire College,

Please could you provide me a breakdown of your agency spend for 2016/2017.

Yours faithfully,

Sadie Morgan