Agency Spend 2016/17

Sadie Morgan made this Rhyddid Gwybodaeth request to Cheshire College - South & West

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Cheshire College - South & West fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear South Cheshire College,

Please could you provide me a breakdown of your agency spend for 2016/2017.

Yours faithfully,

Sadie Morgan