Agency Spend 2016/17

Sadie Morgan made this Rhyddid Gwybodaeth request to Preston College

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Preston College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Preston College,

Please could you provide me a breakdown of your agency spend for 2016/2017.

Yours faithfully,

Sadie Morgan