Agency spend 2013-14 by agency and department

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Holy Cross College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Holy Cross College,

Could you please provide me with your agency spend for Lecturers, Assessors and Support Workers for 2013-14 split by agency and department.

Yours faithfully,

Debbie

Dear Holy Cross College,

Could you please respond to my FOI request as the 20 days has now passed.

Yours faithfully,

Debbie