A&E attendance for Marlow residents

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Buckinghamshire Healthcare NHS Trust fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Buckinghamshire Healthcare NHS Trust,

For patients with the postcode SL7, please provide the number of A&E attendances to Stoke Mandeville hospital for the following dates:
1) 1st April 2017 - 26th March 2018
2) 1st April 2016 - 26th March 2017
3) 1st April 2015 - 26th March 2016

Of these patients and with the same dates above, please provide the number of patients who were readmitted to hospital within 30 days

Yours faithfully,

O Hafiz

Dear Buckinghamshire Healthcare NHS Trust,
The response is long overdue. By law a response should have been received.
Please respond as a matter of urgency.

Yours faithfully,

O Hafiz

Dear Buckinghamshire Healthcare NHS Trust,

Information missing, please provide admission and readmission data within the next couple of days.

Yours faithfully,

O Hafiz