Advertising and Agency Spend

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai St Brendan's Sixth Form College fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear St Brendan's Sixth Form College,

Please can you provide me with your total agency spend in the 2018/2019 and 2019/2020 academic years along with a breakdown of which agencies that have been used and how much has been spent per agency.

Please also provide the total spend for permanent recruitment at the college , including the split between advertising, agency fees (including which agencies) and transfer fees etc.

Yours faithfully,

Coral Handley