Adobe Acrobat PDF Software

Roedd y cais yn llwyddiannus.

Dear Torfaen Council,

As part of my research project, could you please inform me if you use the Adobe Acrobat PDF editing software within the council, and if so how many licences do you subscribe to and what is your annual spend on this software.

Yours faithfully,

Hannah Walker

TCBC - FOI, Torfaen County Borough Council

6 Atodiad

Dear Ms. Walker,

 

Thank you for your email dated 08/05/2021 requesting information under the
Freedom of Information Act 2000.  I have logged your email and will deal
with your request in order that we can respond to you within the statutory
deadline of 20 working days.

 

I will contact you further as soon as the relevant information is
available.

 

This correspondence is available in large print, Braille or Welsh. Please
contact us for further details or if we can help in any way.

 

Yours Sincerely,

 

Joel Morgan.

 

Joel
Joel Morgan

BUSINESS SUPPORT ASSISTANT / CYNORTHWYYDD CYMORTH BUSNES

RESOURCES DIRECTORATE / CYFARWYDDIAETH ADNODDAU

TORFAEN COUNTY BOROUGH COUNCIL / CYNGOR BWRDEISTREF SIROL TORFAEN

:Email / Ebost: [1][email address]
(Telephone / Ffôn: 01495 766148

(Extension / Estyniad: 6148 / 2048
:Visit / Ymweliad:
[2]cid:image001.png@01D74584.463DE4E0 [3]www.torfaen.gov.uk /
[4]cid:image001.gif@01CB4DE0.4A1FEB50[5] Follow us on Twitter /
 [6]cid:image002.gif@01CB4DE0.4A1FEB50[7] Find us on Facebook

[8]signature-1
[9]cid:image005.png@01D74584.463DE4E0Ystyrier yr amgylchedd cyn argraffu'r
e-bost hwn os gwelwch yn dda.
[10]TCBC LOGO

 

 

'

dangos adrannau a ddyfynnir

YMWADIAD: Mae'r wybodaeth sy'n gynwysedig yn yr e-bost yma a) yn eiddo i
Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen; a b) yn gyfrinachol. Fe'i bwriedir ar
gyfer y derbynnydd yn unig. Os nad chi yw’r sawl y cyfeiriwyd hi ato, ni
ddylech ddadlennu, copïo na dosbarthu'r wybodaeth neu ei defnyddio i
weithredu. Os derbyniwch yr e-bost yma fel camgymeriad, gadewch i ni wybod
ar unwaith drwy ffonio ++44 (0) 1495 766366, a danfonwch yr e-bost yn ol
gydag unrhyw atodiadau. RHYBUDD: Gwnewch yn siwr bod gennych ddiogelwch
feirws digonol cyn agor neu ddatgysylltu unrhyw ddogfen sydd yn atodiad
i'r e-bost hwn. Mae’r Cyngor yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg.
Cewch ateb Cymraeg i bob gohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd yn arwain i
unrhyw oedi. Mae data personol sy'n cael ei brosesu gan y cyngor yn cael
ei wneud yn unol â'r gofynion sydd arnom ni o dan y Rheoliad Diogelu Data
Cyffredinol (RhDDC) (UE) 2016/679. Am fwy o wybodaeth ar sut yr ydym yn
gwneud hyn gwelwch ein Hysbysiad Preifatrwydd

References

Visible links
1. mailto:[email address]
3. http://www.torfaen.gov.uk/
4. http://www.twitter.com/torfaencouncil/
5. Follow Torfaen Council on Twitter
http://www.twitter.com/torfaencouncil/
7. Torfaen Council Facebook Page
http://www.facebook.com/torfaen

TCBC - FOI, Torfaen County Borough Council

6 Atodiad

Dear Ms. Walker,

 

Further to your e-mail below, requesting information under the Freedom of
Information Act 2000, I am now in a position to respond to your questions
as follows:

 

Dear Torfaen Council,

 

As part of my research project, could you please inform me if you use the
Adobe Acrobat PDF editing software within the council, and if so how many
licences do you subscribe to and what is your annual spend on this
software.

 

I have been advised that the following Adobe Subscriptions have been
renewed for Torfaen Council.  

 

Product                Qty                        Unit Price

Creative Cloud   1                            £696.55

Photoshop          3                            £300

In Design             1                            £300

Acrobat Pro        23                          £152.00

 

 

Information supplied in response to any Freedom of Information Act request
may be subject to copyright.  A single copy of information supplied under
the Freedom of Information Act may only be used for personal,
non-commercial research or study, unless stated otherwise.  It must not be
passed to others, copied or re-published in whole or in part without
permission from the copyright holder.  Any copyright statement that forms
part of or in any way refers to the information provided must not be
altered or removed.

 

If you have any queries about this letter or are unhappy about the service
you have received in relation to your request and wish to make a complaint
or request a review, please do not hesitate to contact me in writing.  A
request for an internal review should be made within 40 working days of
the date of the response.

 

If you are not content with the outcome of your complaint, you may apply
directly to the Information Commissioner for a decision.  Generally, the
Information Commissioner’s Office (Wales) cannot make a decision unless
you have exhausted the complaints procedure provided by this Council.  The
Information Commissioner can be contacted at: The Information
Commissioner’s Office (Wales), 2nd Floor, Churchill House, Churchill Way,
Cardiff, CF10 2HH. Telephone 0330 414 6421 or e-mail [email address].

 

Yours Sincerely,

 

Joel Morgan.

 

Joel
Joel Morgan

BUSINESS SUPPORT ASSISTANT / CYNORTHWYYDD CYMORTH BUSNES

RESOURCES DIRECTORATE / CYFARWYDDIAETH ADNODDAU

TORFAEN COUNTY BOROUGH COUNCIL / CYNGOR BWRDEISTREF SIROL TORFAEN

:Email / Ebost: [1][email address]
(Telephone / Ffôn: 01495 766148

(Extension / Estyniad: 6148 / 2048
:Visit / Ymweliad:
[2]cid:image001.png@01D74816.5AC4B440 [3]www.torfaen.gov.uk /
[4]cid:image001.gif@01CB4DE0.4A1FEB50[5] Follow us on Twitter /
 [6]cid:image002.gif@01CB4DE0.4A1FEB50[7] Find us on Facebook

[8]signature-1
[9]cid:image005.png@01D74816.5AC4B440Ystyrier yr amgylchedd cyn argraffu'r
e-bost hwn os gwelwch yn dda.
[10]TCBC LOGO

 

 

'

dangos adrannau a ddyfynnir

YMWADIAD: Mae'r wybodaeth sy'n gynwysedig yn yr e-bost yma a) yn eiddo i
Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen; a b) yn gyfrinachol. Fe'i bwriedir ar
gyfer y derbynnydd yn unig. Os nad chi yw’r sawl y cyfeiriwyd hi ato, ni
ddylech ddadlennu, copïo na dosbarthu'r wybodaeth neu ei defnyddio i
weithredu. Os derbyniwch yr e-bost yma fel camgymeriad, gadewch i ni wybod
ar unwaith drwy ffonio ++44 (0) 1495 766366, a danfonwch yr e-bost yn ol
gydag unrhyw atodiadau. RHYBUDD: Gwnewch yn siwr bod gennych ddiogelwch
feirws digonol cyn agor neu ddatgysylltu unrhyw ddogfen sydd yn atodiad
i'r e-bost hwn. Mae’r Cyngor yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg a Saesneg.
Cewch ateb Cymraeg i bob gohebiaeth yn Gymraeg ac ni fydd yn arwain i
unrhyw oedi. Mae data personol sy'n cael ei brosesu gan y cyngor yn cael
ei wneud yn unol â'r gofynion sydd arnom ni o dan y Rheoliad Diogelu Data
Cyffredinol (RhDDC) (UE) 2016/679. Am fwy o wybodaeth ar sut yr ydym yn
gwneud hyn gwelwch ein Hysbysiad Preifatrwydd

References

Visible links
1. mailto:[email address]
3. http://www.torfaen.gov.uk/
4. http://www.twitter.com/torfaencouncil/
5. Follow Torfaen Council on Twitter
http://www.twitter.com/torfaencouncil/
7. Torfaen Council Facebook Page
http://www.facebook.com/torfaen