Admissions

Marcus Bennett made this Rhyddid Gwybodaeth request to Saltley Academy, Birmingham

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Saltley Academy, Birmingham fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Saltley School and Specialist Science College, Birmingham,

Under the Freedom of Information Act 2000 could you please tell me
the following.

1. How many pupils did your school take in during the last school
year (2013/14)?
2. How many are you taking in for the upcoming school year
(2014/15)?

Yours faithfully,

Marcus Bennett