A259 Hastings - Royal Sussex Arms Junction - Installation of new Traffic Lights and new Pedestrian Crossing

Sean Joseph Burdock made this Rhyddid Gwybodaeth request to South East England Development Agency

This request has been closed to new correspondence from the public body. Contact us if you think it ought be re-opened.

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai South East England Development Agency fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Sean Joseph Burdock

Dear Sir or Madam,

I should be most grateful to receive a copy of the contract between Seeda, East Sussex County Council, Walkers of Folkestone and Siemens, who carried out the above installation. Thanks

Yours faithfully,

Sean Burdock