A100 statistics

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Downing College, Cambridge fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Dear Downing College, Cambridge,

In addition to my previous request for A100 statistics, can I also know the number of applicants placed in the winter pool?

Yours faithfully,

L. Crawley