Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Latest version of Army General & Administrative Instructions(AGAI) Vol.2 Chapter 40 Recruitment Policy'.