8 Boulton Cottages

Mae'r ymateb i'r cais hwn yn hwyr iawn. Yn ôl y gyfraith, ym mhob amgylchiad, dylai Heybridge Parish Council fod wedi ymateb erbyn hyn. (manylion). Gallwch gwyno drwy yn gofyn am adolygiad mewnol.

Nicholas Williamson

Dear Heybridge Parish Council,
I am requesting information on the above address 8 Boulton Cottages Heybridge Cm94ad and land adjacent owned by Colne housing. You visited the property on the 15/01/2018 to report on foliage encounching from the land you maintain for Colne housing.
Please supply the information on that visit.
Also supply all information concerning visits from yourselves during the years 2004 to 2018. and the results of the visits.

Yours faithfully,

Nicholas Williamson