Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Depleted uranium hazard awareness in Iraq'.