Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Number of daily 999 calls'.