Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Older Asbestos survey for Concordia leisure centre'.