Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Vehicle Fleet Information and Governance'.