Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'GP Consortia / Pathfinder Contact Details'.