Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Adult mental health and learning disability placements'.