Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Provision of Community MSK Services'.