Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Contact details for team responsible for commissioning community mental health services'.