Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Information on funding applications 2000-2010'.