Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Medicine A100 BMAT scores'.