Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Manager list/organisation chart containing names, job titles and department areas'.