Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'GP Practice Managers’ email addresses'.