Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Domestic abuse crime data broken down by ethnicity'.