Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Admissions statistics for N300 BSc Finance'.