Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Incident log for Stillers Warehouse, Aycliffe, 05/11/10'.