Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Request for unpublished document previously laid with Northern Ireland Audit Office'.