Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Costs of Travel and Subsistence - Council employees - 2010/11'.