Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Children moving to full-time home education between January 2019 and present'.