Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Information about your dealings with Stonewall [Extraneous material removed]'.