Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'HSCNI Bodies included in BEIS list of "Rogue Employers"'.