Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Disposal of Dead Animals in Public Places'.