Mae hwn yn fersiwn HTML o atodiad i'r cais Rhyddid Gwybodaeth 'Number of golf bookings by month in 2020, showing number of visitor bookings, number of member bookings'.